AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w łódzkim
INSTYTUCJE 
SEKTORA FINANSOWEGO INSTRUMENTY 
SEKTORA FINANSOWEGO BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ  
PROJEKT
PROJEKT REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ
CEL PROJEKTU wzrost wiedzy wśród uczestników na temat płatności bezgotówkowych, w tym instrumentów płatniczych używanych do takiego obrotu - kart płatniczych, platformy internetowe, dedykowane aplikacje bankowe na smartfon wzrost wiedzy wśród uczestników na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i elektronicznych instrumentów płatniczych wzrost wiedzy wśród uczestników odnośnie różnic pomiędzy bankami a parabankami (w tym liście ostrzeżeń publicznych KNF i wpisanych na nią podmiotów), różnicach w instrumentach typu kredyt a pożyczka, lokata bankowa a ubezpieczeniowa DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU warsztaty w szkołach konkurs internetowy konkurs tradycyjny strona internetowa i Facebook KONTAKT DO BIURA PROJEKTU akademiaprzedsiebiorczosci20@gmail.com edukacjapraktyczna@gmail.com
© 2020 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK wszelkie prawa zastrzeżone